Get Adobe Flash player

مقاله ها

ازدواج دانشجویی

قابل توجه دانشجویان مزدوج سال 93-92
ثبت نام ازدواج دانشجویی در سایت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها آغاز گردید.جهت ثبت نام به وب سایت ezdevaj.nahad.ir مراجعه نموده 

 و بعداز ثبت نام مدارک مورد نیاز را به امورفرهنگی همراه با پرینت ثبت نام تحویل دهید.
امور فرهنگی آموزشکده فنی وحرفه ای سما ورامین