Get Adobe Flash player

مقاله ها

کارگاه آموزشی تکنیک های برقراری ارتباط با فرزندان در دبستان سما

بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط کارشناس مشاوره و نظرخواهی از جمعی از اولیا دانش آموزان دبستان سما و مساعدت مدیریت دبستان پسرانه سما ورامین کارگاه آموزش همگانی تکنیک های برقراری ارتباط با فرزندان برگزارشد.در این کارگاه والدین دانش آموزان با تکنیک های خانواده شاد ووالدین موثر آشنا شدند.در پایان برنامه نیز به سوالات متعدد اولیا پاسخ داده شد و مقرر شد از پیشنهادات و انتقادات سازنده اولیا برای برنامه های بعدی ترتیب اثر داده شود.